אביזרים נלווים

מחבר למזלג 15 מ"מ

תפס צד לגלגל קדמי

מחבר למזלג 20 מ"מ

תפס לגלגל אחורי עם רצועת ראצ'ט