top of page

מבצע יואב השלישי

ב-21.3.2014 תתקיים, בשנה השלישית ברציפות, תחרות האופניים "מבצע יואב".

מאות רוכבי שטח, מיטיבי דיווש, ירכבו כמאה קילומטרים ולאורך סינגל להב, שביל ישראל, בית קמה, סינגל רוחמה, סינגל דורות, סינגל ניר משה, חוות השקמים, קבר לילי ואריק שרון, נחל סד, תל נגילה, חירבת זעק ועוד אטרקציות חביבות.

למרות שהאירוע מכונה "תחרות", רובם ככולם של המשתתפים עושים זאת לשם ההנאה, האתגר והחברותא.

לפרטים נוספים - קומנת 4EPIC בתפוז.

השנה, יוגרל מנשא Talon, בין משתתפי התחרות, מתנת סי סאקר ישראל והגרופית הקטנה.

bottom of page