משלוח ראשון כבר בדרכו לישראל

בשעה טובה, משלוח ראשון של מנשאי סי סאקר עושה את דרכו לארץ הקודש.