top of page

מנשא של סי סאקר על גבי מכונית מירוץ

רצינו להמחיש לכם את יכולת האחיזה המדהימה של מתקני הנשיאה של סי סאקר.

אז שמנו את המנשאים על מכונית מירוץ שנסעה במהירות של מעל 225 קמ"ש.

bottom of page